Trybunalska 17/25 Poznań

Dzień bez plecaka

Z okazji pierwszego dnia wiosny (21.03), Samorząd Uczniowski oraz wolontariat zorganizował dzień bez plecaka oraz wiosenne EKO przebranie. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością w zastępowaniu swoich codziennych plecaków. Uczniowie przebrani w wiosenny strój EKO otrzymali drobne upominki od wolontariatu.

Patryk Bartnicki.