Trybunalska 17/25 Poznań

Z frazeologią za pan brat

Ciekawostki językowe – lekcje otwarte

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii przeprowadzamy lekcje w innej przestrzeni szkolnej. Promujemy poprawne używanie związków frazeologicznych i rozumienie ich etymologii.