Trybunalska 17/25 Poznań

Marysia Boińska z VIb stypendystką Akademii Talentów Enea

Enea Akademia Talentów to inicjatywa Enei i Fundacji Enea, której celem jest wspieranie rozwoju młodych talentów. Przyświeca mu hasło „Twoje dziecko energią dla świata”.

O jednorazowe stypendia mogli ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od V klasy wzwyż) i gimnazjalnych, w kategoriach: „sztuka”, „nauka” i „sport”. Wśród wstępnych warunków naboru były m.in.: udokumentowane sukcesy w wybranej dziedzinie, odpowiednio wysoka średnia ocen w szkole, udział w dodatkowych pozaszkolnych aktywnościach, zaangażowanie w działania wolontariackie.

Spośród zgłoszeń z całego kraju, jury wybrało Marysię jako jedną z sześciu finalistów ze szkół podstawowych w kategorii „sztuka”. Doceniono jej sukcesy w konkursach pianistycznych, średnią ocen 6,0 na koniec V klasy (i dodatkowo też świadectwo „z czerwonym paskiem” w szkole muzycznej), wzorowe zachowanie, sukcesy w różnych konkursach przedmiotowych, zaangażowanie w akcje społeczne, rozwijanie innych pasji, jak np. łyżwiarstwo figurowe.

Finaliści w zadaniu konkursowym musieli przedstawić swoją pasję i wskazać, jak wykorzystają ewentualne stypendium – Marysia marzyła, by zakupić saksofon i rozpocząć naukę gry na tym instrumencie. Na finalistów mogli głosować internauci (tu przydało się zaangażowanie społeczności SP 74), swoich kandydatów do otrzymania stypendium wskazywało też jury. Po jego obradach i anulowaniu głosów uzyskanych niezgodnie z regulaminem, okazało się, że Marysia zdobyła największą liczbę głosów (i to nie tylko w swojej kategorii, ale wśród wszystkich finalistów!).

Wręczenie stypendiów odbędzie się podczas uroczystej gali, na której Marysia reprezentować będzie SP 74!