Trybunalska 17/25 Poznań

Rekord życiowy Oli Jarzembowskiej

W minioną sobotę Ola Jarzembowska (informacja od taty), brała udział w zawodach w Termach Maltańskich w randze: “Ogólnopolski sprawdzian wszechstronności stylowej i wytrzymałości 11 i 12-latków”. Uczestnictwo w tych zawodach jest przepustką do czerwcowych mistrzostw Polski 13-latków. Były to bardzo ważne zawody, do których Ola przygotowywała się od września. W konkurencji 200 m stylem zmiennym zajęła wysokie 6 miejsce z czasem 2:50:93, poprawiając swój dotychczasowy rekord życiowy o ponad 14 sekund.

Ola i jej rodzice dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do jej sukcesu, wykazując dużo wyrozumiałości i zrozumienia, dzięki czemu mogła sumiennie uczestniczyć w treningach i dobrze przygotować się do zawodów.

W imieniu Oli i jej Rodziców

Jan Olebiński