Trybunalska 17/25 Poznań

XIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Klas Trzecich

XIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Klas Trzecich odbył się 4 czerwca 2013 roku. Do rywalizacji o miano Mistrza Ortografii zaprosiliśmy po trzech przedstawicieli z następujących szkół: SP nr 7, SP nr 58. Reprezentanci wyżej wymienionych szkół zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych.

Do ortograficznych zmagań przystąpiło ośmiu uczestników:
– Krzysztofa Szulc, Dominika Haik SP nr 7,
– Julia Świtek, Stefan Chałupniczak, Krzysztof Krenz SP nr 58,
– Aleksander Bręgiel, Roch Suchocki, Marceli Tropiło SP nr 74.

Pierwsza część konkursu polegała na uzupełnieniu luk i uzasadnieniu pisowni podanych wyrazów:
słówka, mucha, chrząszcz, główka, małża, harcerz, łóżko, opatrunek, potężny, okruch.

Następnie uczestnikom został podyktowany następujący tekst:

Wyścig
Na mokrym trzęsawisku, niedaleko rozłożystego dębu mieszkały żaby, żółwie i inne zwierzęta. W pewien sobotni wieczór żółw namówił królika, żeby ścigał się z nim do źródełka. Królik przystał na to z ochotą – był pewny, że zwycięży. Nie dawał żółwiowi żadnych szans. Ruszyli do biegu z pagórka koło brzozy, kilkanaście długich susów i wkrótce królik był na mecie.  Nagle w źródlanej wodzie zobaczył żółwia.  Ze wstydu schował się w norze. Żółw i pani żółwiowa zażartowali sobie z zarozumiałego królika. Żółw pozostał przy brzozie, a w źródełku kąpała się pani żółwiowa. Od tego dnia wszystkie zwierzęta nazywały żółwia sprytnym żartownisiem.

Laureaci tegorocznego konkursu:
I miejsce: Aleksander Bręgiel (SP 74)
II miejsce: Stefan Chałupniczak (SP 58)
III miejsce: Julia Świtek (SP 58)

GRATULACJE !

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe, a finaliści statuetki. W skład komisji konkursowej weszli: pani mgr Jolanta Czereśniowska, pani Katarzyna Skrzypczak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele – opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie.

Organizator: Jolanta Czereśniowska