Trybunalska 17/25 Poznań

V Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Klas Trzecich

V Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Klas Trzecich odbył się 10. marca 2005 roku. Do rywalizacji o miano Mistrza Ortografii zaprosiliśmy po dwóch przedstawicieli z następujących szkół: SSP 1, SP 7, SP 44, SP 78, SP 80, SP 88, SP 90. Reprezentanci zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych.

Do ortograficznych zmagań przystąpiło szesnastu uczestników:
– Wojciech Deręgowski, Kuba Tomaszkiewicz – SSP 1,
– Zuzanna Duńko, Agnieszka Krzesińska – SP 7,
– Agnieszka Pietrzykowska, Adam Domański – SP 44,
– Robert Owsianny, Mateusz Marcinkowski – SP 78,
– Ewelina Kleban, Mateusz Dajerling – SP 80,
– Amanda Zinkow, Stefania Lulka – SP 88,
– Zuzanna Bejma, Aleksandra Cieślak – SP 90,
– Dominika Kasprzyk, Weronika Błoch – SP 74.

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny obejmował dwie części. Pierwsza, to dziesięciozdaniowe dyktando, które w tym roku brzmiało tak:

Leśne zawody
Krasnoludki z wszystkich wsi urządziły wyścig psi. Do konkursu się zgłosiły: charty, wyżły, kundle bure, dobermany, pekińczyki i na koniec też jamniki. Chociaż krótkie nóżki miały w zawodach też wziąć udział chciały. Omówiono wpierw reguły, by się psy nie pokłóciły. Sędzią został krasnal Bartek z siwą bródką, hardą miną. W ręce trzymał różdżkę krzywą, zakończoną końską grzywą. Krzyknął głośno: „Zbiórka psiaki!” Wtem coś z góry leci na dół. Drobny, gęsty deszcz rzęsisty. Psy skuliły swe ogony, a wyścig niestety został przełożony.

Druga część polegała na uzasadnieniu pisowni dziesięciu wyrazów, to znaczy na podaniu konkretnej zasady ortograficznej.
Wyrazy, których pisownię należało uzasadnić: kominia_ (ż, rz), sier_ant (ż, rz), mosię_ny (ż, rz), b_eg (ż, rz), rys_je (u,ó), sł_wka (u,ó), s_ody (h,ch), opatr_nek (u,ó), dru_ (h,ch), , mu_a (h,ch).

W tym sprawdzianie uczestnik mógł uzyskać maksymalnie dwadzieścia punktów. Jeden punkt za poprawnie uzupełniony wyraz i jeden punkt za podanie zasady ortograficznej.

System punktowania: od liczby punktów uzyskanych w części drugiej odejmowano punkty za błędy w dyktandzie (jeden błąd – jeden punkt, dwie usterki – jeden punkt).

Laureatami tegorocznego konkursu zostali:
I miejsce: Zuzanna Duńko SP 7 (18 pkt.),
I miejsce: Amanda Zinkow SP 88 (18 pkt.),
I miejsce: Weronika Błoch SP 74 (18 pkt.).

GRATULACJE !

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymały znaczki, dyplomy, nagrody książkowe, a finaliści pamiątkowe puchary. Sponsorem nagród była Rada Osiedla im. Mikołaja Kopernika. W skład komisji konkursowej weszli: pani Halina Hain (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 74), pani Maria Staszak (vice dyrektor Szkoły Podstawowej nr 74), pani Jolanta Czereśniowska (organizator), pani Katarzyna Skrzypczak (doradca metodyczny) radni Rady Osiedla im. Mikołaja Kopernika – pan Henryk Marciniak i pan Jerzy Mencel, oraz losowo wybrany nauczyciel – opiekun uczniów z zaproszonej szkoły – pani Justyna Gil (SP 88).

Organizator: Jolanta Czereśniowska