Trybunalska 17/25 Poznań

Tydzień Języka Ojczystego

„Odpowiednie dać rzeczy słowo”
Cyprian Kamil Norwid

 

Tydzień Języka Ojczystego

            21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W naszej szkole wydłużyliśmy te obchody do Tygodnia Języka Ojczystego. Pani Urszula Marcinek zapowiedziała wydarzenie na tablicy, znajdującej się na II piętrze. Dzieci pod opieką pań Joanny Radziuk i Izabeli Czubak wykonały piękne plakaty, promujące poprawność naszej mowy, przedstawiające laureatów Literackiej Nagrady Nobla, obrazujące łamańce językowe. W klasach 4 – 8 poloniści przeprowadzili lekcje tematyczne. Włączyła się również młodzież, przygotowując szereg inspirujących prezentacji i zabaw językowych. Uczniowie wzięli udział w Szkolnym Konkursie Umiejętności Polonistycznych, przeprowadzonym przez panią Izabelę Czubak. Gratulujemy klasie 6a – 100% właściwych rozwiązań! Zwieńczeniem obchodów była wspólna lekcja uczniów z polskiej szkoły w Mediolanie i naszej młodzieży, która pod kierunkiem pana Mateusza Zachciała przygotowała ciekawe prezentacje na temat dialektów, gwar, wyjątkowości naszego języka.  Używajmy go z dumą, w poczuciu przynależności narodowej, szacunku dla przodków, w miarę swobodnie,
ale i poprawnie!

Izabela Czubak