Trybunalska 17/25 Poznań

SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach projektu “DziałaMY!” organizujemy w szkole SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI.

Każdy uczeń z naszej szkoły może zgłosić miniprojekt o wartości 1000 zł! Może to być np. strefa relaksu dla uczniów, zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć, czy sfinansowanie wydarzenia kulturalnego. Możliwości jest wiele! Jednak cele miniprojektów powinny dotyczyć szkoły i społeczności szkolnej.

WAŻNE:

1. Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza na stronie SBO.

2. Należy również pobrać i wydrukować oświadczenie zgody rodzica na udział w akcji i zostawić je w portierni szkolnej.

3. Uczeń może złożyć tylko JEDNĄ propozycję projektu!

4. Projekty można zgłaszać w terminie od 3 do 15 marca 2020r.

5. Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 1000zł.

6. Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami.

7. Głosować będzie można tylko na te projekty, które zostaną zatwierdzone.

8. Każdy uczeń będzie mógł oddać jeden głos.

9. Wygrywa projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z panią Agnieszką Czereśniowską (nauczyciel informatyki).

Harmonogram SBO:  zał. 1

Rady dotyczące przygotowania projektów w ramach DBO:  zał. 1zał. 2

Zasady SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:  zał. 1zał. 2