Trybunalska 17/25 Poznań

SP74 Liderem Innowacji Społecznej

Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu otrzymała tytuł Lidera Innowacji Społecznej.
Dzięki zaangażowaniu Pani Alicji Skrzypczak – Lidera Edukacji Wielokulturowej (nauczyciela etyki i języka angielskiego) zostaliśmy uhonorowani tym tytułem w ramach międzynarodowego projektu MURAL, którego celem jest wspieranie tolerancji i poszanowania niezależnie od wyznania, przekonań religijnych czy pochodzenia etnicznego.

https://www.krakow.pl/aktualnosci/235488,34,komunikat,_otwarty_krakow_4_-_wzajemne_zrozumienie__szacunek_i_edukacja_.html?_ga=2.121074830.789033104.1575888539-2019496039.1569320291&fbclid=IwAR0fnDjcivNup5KWgqkHhONLCEDZnm7kmvXzIdAt7wVup-9sKOSRoBoINTA na liście “Tytuł Lidera Innowacji Społecznej”

Link do artykułu:  MURAL – podsumowanie polskiej odsłony projektu