Trybunalska 17/25 Poznań

POWRÓT DO SZKOŁY – SZCZEPIENIA UCZNIÓW OD 12 ROKU ŻYCIA

Drodzy Rodzice,
przed nami powrót do nauki. Mamy nadzieję, że będziemy mogli uczęszczać do szkoły w trybie stacjonarnym. W walce z tak inwazyjnym wirusem jak COVID-19 jedynym dostępnym narzędziem są szczepienia, dlatego zachęcamy Państwa i Państwa dzieci do udziału w akcji szczepień. Prosimy o zapoznawanie się z materiałami zamieszczanymi na stronie Szkoły

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.
W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:
– zgodę rodzica,
– kwestionariusz,
– kwalifikację lekarza,
– szczepienie.

Harmonogram szczepień po wakacjach.

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą odbywały
się według następującego harmonogramu:
I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze
i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.