Trybunalska 17/25 Poznań

Polski “brydżowy narybek”

W magazynie “Głos Polonii w USA” ukazał się artykuł pana Wojciecha Kaniewskiego, profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym pisze m. in. o polskim “brydżowym narybku” ze Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu. Koło Brydża Sportowego powstało w naszej szkole  we współpracy z Polskim Związkiem Brydża Sportowego i przy dużym zaangażowaniu autora artykułu. Zachęcamy do lektury, str. 11.