Trybunalska 17/25 Poznań

Od grosika do złotówki

 

 

W naszej szkole realizujemy projekt z zakresu edukacji finansowej i bezpieczeństwa „Od grosika do złotówki”. Projekt jest skierowany do uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej, którzy kontynuują go w klasie trzeciej.

Celem projektu jest:

  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu,
  • nabycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, a także o finansowych aspektach różnorodnych zdarzeń,
  • nabycie przez uczniów umiejętności bezpiecznego zachowania się i unikania ryzyka, również
    w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
  • inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów z zachowaniem bezpieczeństwa,
  • wspomaganie ich samodzielności w uczeniu się, rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej
    oraz motywacji do dalszej edukacji.

a

Partnerzy programu

Organizatorzy 

Patronat honorowy

a