Trybunalska 17/25 Poznań

KONKURS RECYTATORSKI „W KRAINIE WIERSZY” DLA KLAS I – VIII

KONKURS RECYTATORSKI „W KRAINIE WIERSZY” DLA KLAS I – VIII (on-line)

CELE KONKURSU

 1. Rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania sztuką recytacji.
 2. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
 3. Dbałość o kulturę żywego słowa.
 4. Stwarzanie dzieciom możliwości zaprezentowania wartościowych utworów poetyckich.
 5. Rozwijanie u dzieci postawy twórczej oraz pobudzanie ich wrażliwości artystycznej.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 74
  Mikołaja Kopernika w Poznaniu
  • kategoria I – uczniowie klas I- III
  • kategoria II – uczniowie klas IV-VI
  • kategoria III – uczniowie klas VII -VIII
 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować 1 wiersz.
 2. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:
  • podstawowe informacje o uczniu (imię i nazwisko, klasa),
  • informacje o repertuarze (tytuł  i autor prezentowanego wiersza),
  • plik video (obraz + dźwięk)z nagraną prezentacją konkursową (jakość techniczna nagrania
   nie będzie miała wpływu na ocenę prezentacji). Nagranie nie może trwać dłużej niż 5 minut,
  • plik powinien być zatytułowany imieniem i nazwiskiem oraz klasą wykonawcy.
 1. Zgłoszenie udziału należy przesłać e-mailem do 31 marca 2022 na adres : https://tinyurl.com/yc2pwx4h

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Nadesłane prezentacje konkursowe zostaną przesłuchane i ocenione przez jury.
 2. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
  • dobór repertuaru,
  • walory artystyczne prezentowanych wierszy,
  • interpretacja,
  • dykcja,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, wszyscy uczestnicy dyplomy, prezentacje zostaną umieszczone na stronie szkoły.
 3. Przesłanie prezentacji jest jednocześnie zgodą na jej publikację i umieszczenie na stronie internetowej szkoły sp74.pl

Serdecznie zapraszamy!

Nauczycielki Biblioteki Szkolnej