Trybunalska 17/25 Poznań

JAN PAWEŁ II – WSPOMNIENIA NASZYCH PRZODKÓW

Regulamin Szkolnego Projektu  „JAN PAWEŁ II – WSPOMNIENIA NASZYCH PRZODKÓW”
(12 – 26 października 2020) w ramach obchodów XX Dnia Papieskiego „Totus Tuus” – Cały Twój

Organizatorzy:
Zespół katechetów Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu (s. Cecylia Kazarez, s. Teresa Szarata, p. Grzegorz Metelski)

Cele projektu:

 1. Pogłębienie wśród dzieci z klas I – VIII wiedzy o życiu, działalności i osobowości papieża Jana Pawła II oraz poznanie historii i okoliczności spotkań osób z rodziny lub znajomych z papieżem.
 2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności św. Jana Pawła II.
 3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci.

Zasady projektu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 74 im Mikołaja Kopernika w Poznaniu.
 2. Prace uczestników będą oceniane przez katechetów, a ich autorzy otrzymają ocenę do dziennika. Prace najciekawsze zostaną zaprezentowane publicznie
 3. Uczniowie klas I-IV przygotowują prace plastyczne na podstawie wspomnień Rodziców, Dziadka, Babci, Pradziadków lub innych osób bliskich lub znajomych (w konkursie chodzi o wspomnienia dotyczące spotkania z Janem Pawłem II- te osobiste i za pomocą mediów, na pracy powinny pojawić się słowa wypowiedziane przez Niego i ukazana atmosfera tego spotkania)
 • format pracy: A-4, A-3,
 • technika dowolna: grafika, malarstwo, rysunek,
 • na odwrocie pracy należy umieścić informacje o autorze: imię i nazwisko oraz klasa.

4. Uczniowie klas V-VII na podstawie wspomnień rodzinnych: Rodziców, Dziadków, Pradziadków innych osób bliskich przygotowują pracę zawierającą informację zawierającą: datę wspomnienia, miejsce, okoliczności, krótki wywiad, istotne słowa papieża, atmosferę wydarzenia, skany fotografii itp.

 • praca plastyczna – format  A-3. Technika wykonania dowolna. Może to być „kartka z kalendarza”,
 • prezentacja multimedialna – maksymalnie 10 slajdów,
 • filmik – maksymalny czas trwania 4 minuty,
 • na odwrocie każdej pracy należy umieścić informacje o autorze, tj. imię i nazwisko oraz klasę w przypadku prezentacji na 1 slajdzie, a filmiku na 1 kadrze.
 1. Prace należy oddać do dnia 22 października 2020 r. do nauczycieli religii.

Uwagi organizatora:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę) wskazana jest pomoc i zaangażowanie rodziny.
 2. Uczestnik projektu składa tylko jedną pracę.

Katecheci:
Cecylia Kazarez
Teresa Szarata
Grzegorz Metelski