Trybunalska 17/25 Poznań

Dzień Wolontariusza

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom  Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu !!! 

Zwierzęta pomagają nam ponownie nawiązać bezpośredni kontakt
z mądrymi realiami natury, utraconymi dla cywilizowanego człowieka.

– Konrad Lorenz