Trybunalska 17/25 Poznań

Drodzy rodzice przyszłorocznych klas pierwszych

Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19, zebranie z rodzicami klas pierwszych roku szkolnego 2021/2022 nie odbędzie się.  W związku z tym w poniedziałek (28.06.2021) lub wtorek (29.06.2021) na podane adresy mailowe rodziców, będzie wysłana Karta Informacyjna o uczniu, którą prosimy o wypełnienie i dostarczenie do szkoły do 16.07.2021r. Przed wejściem do szkoły będzie skrzynka podawcza, do której będzie można wrzucać Karty Informacyjne. W tym dokumencie, można wpisać preferencje dotyczące klasy – to znaczy z jakimi koleżankami lub kolegami dziecko chciałoby być w klasie lub z jakim kolegą lub koleżanką dziecko nie powinno być w klasie. Proszę nie wpisywać nazwisk nauczycieli. Jeżeli dziecko posiada opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, to proszę o dostarczenie dokumentu do sekretariatu szkoły.

Dodatkowo z Kartą Informacyjną prosimy dostarczyć jedno zdjęcie legitymacyjne (podpisane z tyłu), które będzie potrzebne do wyrobienia legitymacji szkolnej.

Listy dzieci z przydziałem do klas będą dostępne na terenie szkoły od 5 sierpnia 2021 r.

Szkoła w okresie wakacyjnym będzie czynna od 6:00 do 18:00, sekretariat szkoły w lipcu będzie czynny od 8:00 do 13:00

Podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają w pierwszym tygodniu września. Rodzice dzieci uczęszczających na religię, kupują podręcznik i ćwiczenia „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”.

Wyprawka pierwszoklasisty, będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w sierpniu.