Trybunalska 17/25 Poznań

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2022 r.:
– 9:00 – klasy 2-8,
– 11:00 – klasy pierwsze,
– 15:00 – spotkanie rodziców klas pierwszych z wychowawcami świetlicy szkolnej,
– 15:30 – festyn integracyjny dla klas pierwszych.