Trybunalska 17/25 Poznań

Zachowaj równowagę

W roku szkolnym 2013/2014 przystąpiliśmy do projektu „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” to zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Projekt ten jest realizowany przez Instytut Żywności i Żywienia.

Wszelkie działania związane z realizacją projektu będą trwały przez dwa lata szkolne i zakończą się uzyskaniem Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczną.

Przykładowe działania związane z realizacją projektu:

  1. Prowadzenie działań promujących zdrowe żywienie – np. Olimpiada Dobrej Formy.
  2. Organizowanie zajęć motywujących uczniów do samodzielnych prozdrowotnych wyborów.
  3. Organizacja festynów rodzinnych (np. Rajd Rowerowy) lub innych imprez upowszechniających zdrowy styl życia.
  4. Edukacja rodziców – spotkania z dietetykiem, ulotki dla rodziców dotyczące II śniadań spożywanych przez dzieci.
  5. Organizowanie na terenie szkoły programów edukacyjnych związanych z tematyką zdrowego żywienia.
  6. Organizacja imprez sportowo-kreacyjnych.
  7. Wprowadzenie zdrowych produktów w sklepiku szkolnym.
  8. Zapewnienie obiadów szkolnych zgodnych z zalecanymi normami.

Pełna lista kryteriów, które musimy spełnić znajduje się na stronie


Serdecznie zapraszam Rodziców do zapoznania się z Zakładką dla Rodziców na stronie projektu. Można znaleźć tam wiele cennych podpowiedzi dotyczących zasad żywienia dzieci i aktywności fizycznej. Na stronie projektu znajduje się też film z Pascal Brodnickim do którego obejrzenia serdecznie zapraszam.