Trybunalska 17/25 Poznań

DYSLEKSJA – poradnik dla rodziców

Dysleksja to specyficzna trudność, z którą boryka się wiele dzieci. Wczesne rozpoznanie i odpowiednie działania mogą pomóc w niemal całkowitym wyeliminowaniu objawów. W tym poradniku dowiedziecie się, czym jest dysleksja, jakie są jej objawy na różnych etapach życia dziecka oraz jakie kroki podjąć, by pomóc dziecku. Znajdziecie także informacje o tym, jakie zachowania mogą wskazywać na dysleksję oraz kiedy warto skonsultować się ze specjalistą. Poradnik zawiera również praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem, u którego zdiagnozowano dysleksję, oraz sposoby na skuteczną motywację do nauki.