Trybunalska 17/25 Poznań

Oswajamy lektury szkolne

Ogólnopolski projekt edukacyjny eTwinning – Oswajamy lektury szkolne

Projekt jest związany z obowiązkowymi lekturami szkolnymi, które są omawiane w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz klasach szkół średnich. Biorą w nim udział uczniowie z 29 szkół z całej Polski. Uczniowie poprzez działania na stworzonym na potrzeby projektu blogu, wspierani przez swoich nauczycieli, zamieszczają swoje propozycje na przybliżenie tematyki lektur.

https://oswajamylektury.blogspot.com/

Cel ogólny projektu:
Przybliżenie problematyki obowiązkowych lektur szkolnych.
Cele pośrednie:
1. Rozwijanie kompetencji kluczowych.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych.
3. Uczenie wrażliwości na ludzką krzywdę.
4. Wyrabianie refleksji nad innym człowiekiem i społeczeństwem.
5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez aktywny udział w projekcie.
6. Nabieranie wrażliwości estetycznych w kontakcie z lekturą.
7. Pogłębienie wiedzy o języku polskim.
8. Nauka planowania, decydowania i poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
9. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami TIK.
10. Nabywanie umiejętności pracy w zespole, grupie.

Termin realizacji projektu: 30.04.2020 r.

Kalendarz działań:
1. Wybór lektur przez partnerów projektu spośród obowiązkowych ujętych w podstawie programowej, uzgodnienie działań i terminów kontaktów z różnymi partnerami. – 31 października 2019r.
2. Utworzenie bloga „Oswajamy lektury szkolne” w serwisie Google „Blogger” – do końca października.
3. Utworzenie grupy na Facebooku, która umożliwi lepszą komunikację miedzy partnerami – koniec października 2019r.
4. Wprowadzanie poszczególnych działań związanych z lekturami szkolnymi – wpisy co najmniej trzy razy w miesiącu.
5. Opracowanie narzędzia, które będzie stanowiło zbiorczy dokument realizacji projektu.

Planujemy stworzenie publikacji internetowej, która będzie dokumentem zbiorczym realizacji projektu. Planujemy zamieszczać nasze działania na Twinspace.

Spodziewane efekty:
1. Rozwijanie umiejętności kluczowych.
2. Nabycie umiejętności wymiany doświadczeń poprzez komunikację w internecie.
3. Przybliżenie treści i problematyki obowiązkowych lektur szkolnych.

Ewa Majka

Makiety Placu Broni

Omawiając lekturę  mamy możliwość przygotowania zadania dodatkowego. Jednym z takich zadań było wykonanie makiety. Od nas zależało, czy pokażemy plac…

Nemeczek na t-shirtach

Różny jest odbiór tej lektury i tak naprawdę nie wiem, dlaczego jednym uczniom się ona bardzo podoba, innym – mniej….