Trybunalska 17/25 Poznań

Pilotażowy Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Muzyki

Z przyjemnością informujemy, że nasza uczennica, obecnie absolwentka – Iga Zachciał została honorową laureatką Pilotażowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Muzyki. Konkurs odbył się w czwartek 10 lutego 2022 o g. 12:00 i składał się z 2 części. Pierwsza część teoretyczno-słuchowa w formie testu internetowego zawierała zadania zamknięte i otwarte do rozwiązania przy stanowisku komputerowym, a część druga, praktyczno-wykonawcza miała formę  prezentacji artystycznych.

W pierwszy Dzień Lata – Święto Muzyki (21 czerwca 2022 roku), podczas uroczystości w Sali Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, uczniowie wielkopolskich szkół podstawowych otrzymali z rąk Wicewojewody Wielkopolskiego Beaty Maszewskiej  oraz Wicekuratora Oświaty Aleksandry Kuź dyplomy za udział w tym konkursie.

Gratulujemy!