Trybunalska 17/25 Poznań

I Miejski Konkurs „Nie bójmy się ratować”

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy, doskonalenie praktycznych umiejętności oraz kształtowanie prawidłowych reakcji i relacji wobec osób poszkodowanych.

Organizując konkurs włączyliśmy się w programy wyuczające w dzieciach pewne nawyki i potrzeby zwiększające ich bezpieczeństwo a także rolę, jaką mogą odegrać wobec osób potrzebujących pomocy.

Patronat honorowy:

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Poznania, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Prezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Patronat medialny – Radio Merkury.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych klas I-VI – reprezentanci szkół miasta Poznania. (Szkoły Podstawowe nr 7, 9, 40, 55, 71, 74, 80, 88, 89). Czterdziestu dwóch uczestników wzięło udział w dwuetapowych zmaganiach: test teoretyczny oraz praktycznych – pozoracji wypadku.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w dwóch przedziałach wiekowych:
w grupie wiekowej klas I – III pierwsze miejsce zajęli uczniowie SP 74, drugie miejsce uczniowie SP 88, trzecie miejsce uczniowie SP 55,
w grupie wiekowej klas IV – VI pierwsze miejsce zajęli uczniowie SP 71, drugie miejsce uczniowie SP 74, trzecie miejsce uczniowie SP 7.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie pracownikom Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, ratownikom medycznym Medycznego Studium Zawodowego im. PCK oraz harcerzom 53 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej.

Jolanta Czereśniowska
Jan Olebiński
Hanna Strzelecka
Alicja Godyla – Jasicka

Zobacz też relacje:

Poznań Nasze Miasto

TVP Teleskop (11min. 18s.)

« z 2 »