Odpłatność za obiady


ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY w lutym – 21 dni

MOŻNA DOKONYWAĆ W DNIACH:

1 – 10 marca w godz. 715-1400

CAŁY OBIAD 9,30 zł x 21 dni = 195,30 zł

II DANIE 7,80 zł x 21 dni = 163,80 zł

ZUPY 3,0 zł x 21 dni = 63,00 zł

DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWĄ OPŁATĘ

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁATY ZA OBIADY PRZELEWEM

(w tytule proszę podać: imię, nazwisko dziecka, nr szkoły i klasę)

PROSIMY DOSTARCZYĆ POTWIERDZENIE PRZELEWU

Mała Gastronomia s.c.

Bank Pocztowy S.A. nr rachunku 75 1320 1537 0181 7159 2000 0001

Wszelkie informacje tel. 607 563 913

malagastronomiab@wp.pl