Odpłatność za obiady


ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY w październiku – 23 dni

MOŻNA DOKONYWAĆ W DNIACH:

1 – 10 paździrnika w godz. 715-1400

CAŁY OBIAD 9,30 zł x 23 dni = 213,90 zł

II DANIE 7,80 zł x 23 dni = 179,40 zł

ZUPY 3,0 zł x 23 dni = 69,00 zł

DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWĄ OPŁATĘ

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁATY ZA OBIADY PRZELEWEM

(w tytule proszę podać: imię, nazwisko dziecka, nr szkoły i klasę)

PROSIMY DOSTARCZYĆ POTWIERDZENIE PRZELEWU

Mała Gastronomia s.c.

Bank Pocztowy S.A. nr rachunku 75 1320 1537 0181 7159 2000 0001

Wszelkie informacje tel. 607 563 913

malagastronomiab@wp.pl