Odpłatność za obiady


ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY w styczniu – 12 dni

MOŻNA DOKONYWAĆ W DNIACH:

2 – 10 grudnia w godz. 715-1400

CAŁY OBIAD 9,30 zł x 12 dni = 111,60 zł

II DANIE 7,80 zł x 12 dni = 93,60 zł

ZUPY 3,0 zł x 12 dni = 36,00 zł

DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWĄ OPŁATĘ

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁATY ZA OBIADY PRZELEWEM

(w tytule proszę podać: imię, nazwisko dziecka, nr szkoły i klasę)

PROSIMY DOSTARCZYĆ POTWIERDZENIE PRZELEWU

Mała Gastronomia s.c.

Bank Pocztowy S.A. nr rachunku 75 1320 1537 0181 7159 2000 0001

Wszelkie informacje tel. 607 563 913

malagastronomiab@wp.pl