duplikat legitymacji

Duplikat legitymacji szkolnej

Procedura wydawania legitymacji szkolnych i ich duplikatów

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych