Trybunalska 17/25 Poznań

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w trakcie trwania pandemii COVID-19

Szanowni Rodzice,

przekazujemy Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

  1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 74 W OKRESIE PANDEMII COVID-19.
  2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW.
  3. Ankieta.

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów prosimy o:

  • przesłanie zeskanowanej ankiety i podpisanych oświadczeń na adres e-mail szkoły info@sp74.pl (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA),
  • wrzucenie do skrzynki na korespondencję w holu szkoły wydrukowanej ankiety i podpisanych oświadczeń, w zaklejonej kopercie, opisanej hasłem ŚWIETLICA.

Dokumenty przekazują tylko Rodzice uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020 r.

Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w holu szkoły.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Czereśniowska

Dokumenty:

  1. Procedury
  2. Oświadczenie rodzica
  3. Ankieta
  4. Szkolna klauzula informacyjna