Trybunalska 17/25 Poznań

XII DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

List otwarty do uczestników VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,
rok 2018, jest rokiem kluczowych zmian w przepisach, w związku z wdrożeniem unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 25 maja 2018 roku nowe ramy prawne ochrony danych osobowych, takie same dla całej Unii Europejskiej, będą obowiązywać w Polsce i zastąpią ustawę o ochronie danych osobowych.
Istotą tej reformy jest wprowadzenie skutecznych mechanizmów ochrony naszej prywatności w świecie nowych technologii, wzmocnienie praw obywateli, a szczególnie ochrony praw dzieci i ustanowienie silnego organu stojącego na straży tych praw.

W obecnej sytuacji, Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych ustanowiony przez Radę Europy 28 stycznia, ma wymiar szczególny. Wszystkie organizowane z tej okazji wydarzenia są ważnym przesłaniem dla jego uczestników – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma za zadanie uświadomić wszystkim obywatelom, jak cenna jest nasza prywatności i jaka jest wartość naszych danych osobowych we współczesnym świecie. To również okazja do refleksji na temat tego, jak bezpieczne korzystać z osiągnięć nowoczesnych technologii i świadomie unikać zagrożeń.

Dlatego też głęboko wierzę, że w dobie tak szybkiego postępu technologicznego i dynamicznych zmian, odpowiednia wiedza, rozwaga i ostrożność pozwolą uczniom na umiejętne korzystanie z przysługujących praw i bezpieczne poruszanie się w cyfrowym świecie. Edukacja szkolna powinna wspierać dzieci i młodzież w stawaniu się świadomymi swoich praw obywatelami.

Chciałabym również podkreślić, że Program „Twoje dane – twoja sprawa”, którego jesteście Państwo uczestnikami, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W obecnej edycji przystąpiły do Programu 333 placówki edukacyjne, w tym 261 uczestniczy w Programie po raz pierwszy. We wszystkich województwach organizowane są obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych – w szkołach, ośrodkach doskonalenia nauczycieli oraz na uczelniach.

Tradycyjnie, z tej okazji Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych organizuje również konferencję w Warszawie dla przedstawicieli licznych instytucji, która ma na celu wsparcie administratorów i administratorów bezpieczeństwa informacji oraz podkreślenie znaczenia, właściwego przygotowania procedur do zmian przepisów.

Ogromna ilość podejmowanych inicjatyw edukacyjnych oraz niesamowite zainteresowanie tysięcy uczestników organizowanych wydarzeń, utwierdza mnie w przekonaniu, że zapotrzebowanie na wiedzę z tego zakresu jest bardzo potrzebne. Wszystkich uczestników VIII edycji Programu, zachęcam i gorąco dopinguję w działaniach na rzecz ochrony prywatności i danych osobowych uczniów polskich szkół. Dzięki ogromnemu Państwa zaangażowaniu inicjatywa ta, jest realizowana z takim rozmachem w całej Polsce. Natomiast wysyłany już tradycyjne list od Generalnego Inspektora, stanowi istotny element Naszych wspólnych działań na rzecz upowszechniania wiedzy w tym zakresie.

Wyrażam również nadzieję, że materiały edukacyjne, które Państwo otrzymali na szkoleniu oraz informacje zamieszczane na stronie internetowej GIODO (www.giodo.gov.pl) będą stanowić doskonałe źródło wiedzy oraz inspirację do kolejnych działań, nie tylko z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, ale z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, Dnia Dziecka czy święta szkoły. Niech edukacja na temat ochrony prywatności i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych będzie stałym elementem codziennego procesu kształcenia oraz fundamentem podejmowanych działań w każdej szkole.

Życzę Państwu wielu inspirujących dyskusji oraz satysfakcji z podejmowanych działań w ramach Programu.
Z serdecznymi pozdrowieniami, GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
/-/dr Edyta Bielak – Jomaa

Related Posts