Trybunalska 17/25 Poznań

Wyniki rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej na rok szkolny 2020-2021

UWAGA! Od 01.07.2020 do 02.07.2020 r. należy złożyć potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej.

Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/opiekunów prawnych jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas dwujęzycznych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do klas siódmych dwujęzycznych

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej