Trybunalska 17/25 Poznań

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2020-2021

Drodzy Rodzice!

Bardzo proszę o wypełnienie karty informacyjnej o dziecku, zeskanowanie, podpisanie  i odesłanie skanu na adres  info@sp74.pl
Można również pobrać kartę w szkole w wersji papierowej i wrzucić do skrzynki przy wejściu do szkoły. Na karty informacyjne oczekujemy do piątku 3 lipca.
Są one nam potrzebne, żeby zrobić podział na klasy.

Jednocześnie prosimy o dostarczenie podpisanego zdjęcia dziecka do 31.07.2020 r.:
– w formie papierowej (można wrzucić w kopercie do skrzynki przy wejściu do szkoły);
– lub skan zdjęcia (wysyłając na adres info@sp74.pl).
Zdjęcia są nam potrzebne do wyrobienia legitymacji szkolnych.

Pozdrawiam
Jolanta Czereśniowska

  Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej

Lista dzieci nieprzyjętych do klasy pierwszej

Karta informacyjna dziecka przyjętego do klasy pierwszej