Trybunalska 17/25 Poznań

SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI – wznowienie projektu

W ramach projektu “DziałaMY!” organizujemy w szkole SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI. W zeszłym roku szkolnym ze względu na zamknięcie szkół projekt został zawieszony.

Każdy uczeń z naszej szkoły może zgłosić miniprojekt o wartości 1000zł! Może to być np. strefa relaksu dla uczniów, zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć. Możliwości jest wiele! Jednak cele miniprojektów powinny dotyczyć szkoły i społeczności szkolnej.

WAŻNE:

1. Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza poprzez stronę internetową (formularz dostępny od 21 października) www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo

2. Należy również pobrać i wydrukować oświadczenie zgody rodzica na udział w akcji. Skan/zdjęcie podpisanego oświadczenia wysłać przez edziennik do Pani Agnieszki Czereśniowskiej.

3. Uczeń może złożyć tylko JEDNĄ propozycję projektu!

4. Projekty można zgłaszać w terminie od 21.09 do 2.10.2020r.

5. Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 1000zł.

6. Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami.

7. Głosować będzie można tylko na te projekty, które zostaną zatwierdzone.

8. Każdy uczeń będzie mógł oddać jeden głos.

9. Wygrywa projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów.

Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszamy do zapoznania się z gazetką informacyjną w gablocie przy schodach na parterze.

Agnieszka Czereśniowska