Trybunalska 17/25 Poznań

Święto Chrztu Polski – 14 kwietnia 966 r.

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość́ decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę̨ tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność́ tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.

W związku z tym zachęcamy Wszystkich do wywieszenia tego dnia flagi, co podkreśli wagę tego święta w naszej Ojczyźnie.

Więcej informacji na stronie: http://swietochrztu.pl/

Święto Chrztu Polski zacząć́ można „śledzić́” w social mediach”:
Facebook: https://www.facebook.com/swietochrztupl/
Twitter: https://twitter.com/swietochrztu_pl
Wydarzenie „Wywieś Flagę na Święto Chrztu Polski”: https://www.facebook.com/events/264136315324998/

Mateusz Zachciał