Trybunalska 17/25 Poznań

Obchody upamiętniające ofiary agresji sowieckiej

„To mnie nie dotyczy, ten dotkliwy
chłód lufy przytkniętej do czyjejś potylicy
nie mnie dotyczy, nie do mnie należy
ani ta głowa, ani ta dłoń z pistoletem, ani
ocena kto ma rację i po czyjej stronie leży
łopata, którą wykopano dół (…)

Stanisław Barańczak „To mnie nie dotyczy”

W związku z przypadającą 17 września napaścią wojska radzieckich na Polskę oraz 81 rocznicą dramatycznych wydarzeń w Lesie Katyńskim, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Mszy Katyńskiej” oraz uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych. Całość odbyła się w  kaplicy św. Józefa, kościoła pw. Jana Kantego w Poznaniu.

Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elity II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 r. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, masowych zabójstw w Lesie Katyńskim, w Kalininie (obecnie Twer), Charkowie, a także w innych miejscach m.in. na terytorium dzisiejszej Białorusi, dokonali funkcjonariusze NKWD.

Przez wiele lat władze sowieckiej Rosji wypierały się odpowiedzialności za mord, obarczając nią III Rzeszę Niemiecką.

(źródło: www.dzieje.pl )

Mateusz Zachciał