Trybunalska 17/25 Poznań

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

SPRAWMY, ABY POMOC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI
BYŁA NORMĄ A NIE ŚWIĄTECZNYM ZWYCZAJEM!!!