Trybunalska 17/25 Poznań

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas dwujęzycznych w SP74