Trybunalska 17/25 Poznań

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej SP74