Trybunalska 17/25 Poznań

List Minister Edukacji do rodziców i opiekunów uczniów klas VII