Trybunalska 17/25 Poznań

DZIECIĘCA RADA PROGRAMOWA EUROPEJSKIEGO CENTRUM BAJKI W PACANOWIE

Troje naszych uczniów: Amelia Zydorowicz z klasy VI b, Mikołaj Marciniak      z klasy IV a i Emil Filipiak z klasy VI a  zostali
w tym roku wybrani spośród uczniów z całej Polski do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.
To ogromne wyróżnienie!
Z całej Polski w tym roku wybrano tylko 12 uczniów. Podczas rekrutacji wzięto pod uwagę oprócz celujących  wyników w nauce także osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywaną aktywność.

Gratulujemy naszym uczniom!  Teraz czeka ich nie tylko wspaniała przygoda, ale i ciężka praca !  Przez kolejne 12 miesięcy  Amelka, Mikołaj
i Emil będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki. Wszak
to tu oprócz warsztatów i konkursów organizowany jest corocznie Festiwal Kultury Dziecięcej, na który przyjeżdżają dzieci nie tylko z całej Polski, ale i z zagranicy. Pacanów to  Europejska Stolica Bajek, a Dziecięca Rada Programowa została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Related Posts