Trybunalska 17/25 Poznań

Apel klas 1-3 z okazji 100- lecia Odzyskania Niepodległości

9 listopada odbył się apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszystkie dzieci, bardzo elegancko ubrane, spotkały się w świetlicy szkolnej, gdzie przywitała nas pani Dyrektor.

Podczas uroczystości rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest to święto, odbyły się też występy. Rozpoczął je Samorząd Uczniowski, który wykonał taniec z flagami, następnie każda klasa zaśpiewała pieśń patriotyczną:

Ia, Ib, Ic: „Przybyli ułani”,

IIa, IIb: „Maszerują strzelcy”,

IIc, IIIb: Marsz Pierwszej Brygady”,

IIIa, IIIc: „Wojenko, wojenko”.

Na zakończenie zostały wręczone dzieciom nagrody za udział w  szkolnych konkursach, a każda klasa otrzymała zadanie do wykonania w ramach Międzynarodowego Projektu „Piękna Nasza Polska Cała”.

Magdalena Bogumił