Trybunalska 17/25 Poznań

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.