Kalendarz roku szkolnego 04.09.2017 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 15.12.2017 Termin powiadamiania rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
 23.12.2017 – 01.01.2018 Zimowa przerwa świąteczna
 10.01.2018 Podanie uczniom przewidywanych ocen półrocznych
17.01.2018 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
 12.02 – 25.02.2018 Ferie zimowe
 19-21.03.2018 Rekolekcje wielkopostne
 29.03 – 03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna
 30.04, 02.05, 04.05.2018 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
 11.05.2018 Termin powiadamiania rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
01.06.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 06.06.2018 Podanie uczniom przewidywanych ocen końcoworocznych
 09.06.2018 Rodzinny Rajd Rowerowy
 13.06.2018 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
 19.06.2018 Dzień sportu dla klas 1-3
 20.06.2018 Dzień sportu dla klas 4-7
 22.06.2018 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas 1-7