Odpłatność za obiady


ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY W czerwcu – 18 DNI

MOŻNA DOKONYWAĆ W DNIACH:

4 – 10 CZERWCA w godz. 715-1400

CAŁY OBIAD 9,00 zł x 14 dni = 126,00 zł

II DANIE 7,50 zł x 14 dni = 105,00 zł

ZUPY 3,0 zł x 14 dni = 42,00 zł

NIEOBECNOŚCI W CZERWCU BĘDĄ ODLICZONE WE WRZEŚNIU

DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWĄ OPŁATĘ

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁATY ZA OBIADY PRZELEWEM

(w tytule proszę podać: imię, nazwisko dziecka, nr szkoły i klasę)

PROSIMY DOSTARCZYĆ POTWIERDZENIE PRZELEWU

Mała Gastronomia s.c.

Bank Pocztowy S.A. nr rachunku 75 1320 1537 0181 7159 2000 0001

Wszelkie informacje tel. 607 563 913

malagastronomiab@wp.pl