Duplikat legitymacji


Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej

  1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do Dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
  2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (mię i nazwisko, klasa) oraz  potwierdzenie opłaty.
  3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości 9 zł. Opłatę należy wpłacić na konto szkoły : nr konta 24 1020 4027 0000 1102 1264 0407.

Wzór wniosku tutaj.